Våra banor

Banskötselpolicy (2018)

HÄR kan du läsa vårt "Måldokument för GolfStars golfbaneskötsel" vilket redovisar den standard vi avser att hålla på GolfStars banor under golfens huvudsäsong.


18-hålsbanan

är par 74 med en längd från gul tee på 5 729 och från röd 4 887 meter.


9-håls-banan

har par 36 med längderna 2685 meter från gul och 2376 meter från röd tee.
 


Layouten på båda banorna är såväl underhållande som utmanande och har USGA-greener i bästa skick. 
Banorna stod klara 2005 och ritades av Claes Lind och Tommie Tumba.

VISSTE DU ATT Kyssinge Golf har flera gånger hamnat högt upp i Golf Digest´s rankning av svenska golfbanor.
Nyhetsbrev